icon_imc
Институт по минералогия и кристалография
"Акад. Иван Костов"

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Logo-BAS

Полезни връзки

icon_imc

Резервация за апаратура

(за служители на ИМК)

email85px

Електронна поща
(за служители на ИМК)

mon-logo

Министерство на образованието и науката

new_logos-OPNOIR_bg_eufunds

Оперативна програма - Наука и образование за интелигентен растеж

Logo-BAS

Българска академия на науките

fni-logo

Фонд научни изследвания

Logo_NACID_512x512

НАЦИД

sonix

Sonix

BMD

Българско минералогическо дружество

BCS-logo

Българско кристалографско дружество

BGD_220x220_EN

Българско геологическо дружество

SHB-logo

Съюз на химиците в България

IMA-logo

International Mineralogical Association

EMU-logo

European Mineralogical Union

iucr-logo

International Union of Crystallography

IUGS-logo

International Union of Geological Sciences

IAGOD Logo

International Association on the Genesis of Ore Deposits

inzalogo_preloader

International Natural Zeolite Association

mindat2017

Mineral Database

ccdc

Cambridge Crystallographic Data Centre

rcsb_logo

Protein Data Bank

codsmall

Crystallography Open Database

ICSD

Inorganic Crystal Structure Database

JCR

Journal Citation Reports - Clarivate

68747470733a2f2f7777772e6665722e756e697a672e68722f5f7075622f7468656d65735f7374617469632f666572323031362f64656661756c742f696d672f73636f7075732d69636f6e2e706e67

Scopus

Годишни отчети
Начало
Лаборатории
Scroll to Top