Полеви изследвания – Галерия

  • Представяне на резултатите пред геоложката общественост – юни 2023

    • Теренна работа през септември 2019 г. Геоложко опробване на води, почви и седименти при ниски води.
    • Теренна работа през април 2019 г. Геоложко опробване на води, почви и седименти при високи води