Колектив


Ръководител на научния колектив:

Проф. д-р Михаил Тарасов

Участници:

Проф. д-р Алексей Бендерев

Доц. д-р Евгения Тарасова

Доц. д-р Росица Титоренкова

Доц. д-р Яна Цветанова

Гл. ас. д-р Александър Николов

Ас. д-р Елена Тачева

Мила Траянова

Милен Ставрев

Контактно лице:

Доц. д-р Евгения Тарасова