Обща информация

Заглавие на проекта:

Геохимично поведение на волфрама в окислителната зона, почвите и водите на река Грънчарица в района на находище Грънчарица, Западни Родопи

Наименование на конкурса:

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г.

Входящ № на проекта:

ОПР 03/42

Обществено предизвикателство:

Подобряване на качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на околната среда, градска среда и транспорт и др.

Базова организация:

Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“, БАН

Ръководител на научния колектив

Проф. д-р Михаил Тарасов