информационен ден за дейностите по Мария Кюри по Х2020

  • Печат
На 02.12.2015 (сряда) от 9 часа в Големия салон на БАН ще се проведе 
информационен ден за дейностите по Мария Кюри по Х2020 и възможностите 
за кандидатстване за 2016 година по тази програма.